Transmisia manuală – Partea I

Din punct de vedere evolutiv, transmisia manuală, atât cea nesincronizată cât mai ales cea sincronizată care stă la baza majorității cutiilor de viteză manuale actuale, reprezintă primii pași tehnologici importanți ce au dus la obținerea unor autovehicule din ce în ce mai performante. Punerea la dispoziția șoferului a controlului asupra transferului de putere de la…